กระดูกสันหลัง คดเกิดขึ้นจากอะไร?

กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังคดเกิดขึ้นจากอะไร ?

โรคกระดูกสันหลังคด เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการบิดเอียงจากปกติเกินกว่า 10 องศา เกิดได้ในกระดูกสันหลังทุกระดับ และหลายสาเหตุดังต่อไปนี้

กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด

เกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังที่ผิดปปกติ ส่งผลให้รูปร่างของกระดูกผิดปกติ หรือมีการเชื่อมติดกันของข้อกระดูกหลายๆข้อ ทำให้แนวโดยรวมของกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดในวัยรุ่น

ปัญหาความคดของกระดูกสันหลังที่เกิดอาการในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์บางอย่าง

กระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม

เป็นความคดเอียงของกระดูกสัน หลังจากการยุบทรุดตัวของข้อกระดูก หรือหมอนรองกระดูกสันหลัง

การเกิดขึ้นของภาวะกระดูกสันหลังคด อาจส่งผลให้มีปัญหาในชีวตประจำวันอาจตื่นนอนได้ยากขึ้น นั่งได้น้อยลง แต่ไม่ใช่อาการที่รักษาไม่ได้ เมื่อเรื่มเห็นข้อตั้งสังเกตว่าเราอาจจะเป็นกระดูกสันหลังคด ให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำหรือการรักษาให้เร็วที่สุด

Share:

Facebook
Twitter

บทความเพิ่มเติม

กระดูกสันหลัง คดเกิดขึ้นจากอะไร?

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์