การตรวจเบาหวานเพื่อสุขภาพที่ดี

เบาหวาน (Diabetes) คือโรคที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลของอินซูลิน (Insulin) ในร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน เมื่อระบบนี้เกิดความผิดปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหลอดเลือด ระบบประสาท และอาจนำไปสู่การเสียการมองเห็น มือบวม เท้าบวม หัวใจวาย

การตรวจเบาหวานคืออะไร

เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดว่าสูงเกินไปหรือไม่ ซึ่งมีการตรวจหลายประเภทที่ใช้ในการวินิจฉัยหากพบว่าค่าน้ำตาลเสี่ยงเป็นเบาหวาน แพทย์จะกำหนดแนวทางการปรับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การกินอาหาร และยาช่วยควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อป้องกันอาการที่ร้ายแรงในอนาคต หากผลตรวจพบว่าไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยที่จะเป็นเบาหวาน คุณก็ยังควรมาตรวจเบาหวานเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

ใครบ้างที่ควรตรวจเบาหวาน

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีสัญญาณเตือนว่าเป็นโรคเบาหวาน

 • หิวน้ำบ่อย
 • รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
 • รู้สึกหิวบ่อย หิวหลังจากกินอาหารไม่นานเห็นภาพไม่ชัด
 • ปวดปัสสาวะบ่อย
 • แผลหายช้ากว่าปกติ

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่มีสัญญาณเตือน แต่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง BMI มากกว่า 25 kg/m2 หรือมีรอบเอวเกินมาตรฐาน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดตีบ
 • คนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
 • เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดเกิน 4 kg
 • เป็นโรคกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่

ข้อดีในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • สามารถใช้วินิจฉัย คัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
 • สามารถใช้ประเมินการรักษา และความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
 • สามารถป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือต่ำเกินไป

การตรวจน้ำตาลในเลือดทุก 6 เดือน สามารถติดตาม เพื่อการควบคุมโรคเบาหวานได้  ดังนั้นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ถือว่าเป็นอีกวิธีการทางเลือกอย่างหนึ่ง ในการป้องกันโรคเบาหวานได้

Share:

Facebook
Twitter

บทความเพิ่มเติม

การตรวจเบาหวานเพื่อสุขภาพที่ดี

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์