การตรวจฮอร์โมนเพื่อรักษาสุขภาพของคุณ

ฮอร์โมน คือต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ส่งสารภายในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายตอบสนองได้ดี สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งปัจจัยทางพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร ไลฟ์สไตล์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน ที่เป็นตัวช่วยในการส่งมอบไปยังส่วนต่างๆ ร่างกายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมพันธ์ทั้งด้านพัฒนาการ จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก การซ่อมแซมความเสื่อมทางสุขภาพ การชะลอวัยชะลอการเจ็บป่วย การขนส่งการผลิตสารตั้งต้น การทำงานระบบย่อยอาหาร และระบบเผาผลาญของร่างกาย

หากฮอร์โมนผิดปกติ หรือไม่สมดุลอาจกระทบการทำงานหลาย ๆ ส่วนก็จะกระทบไปด้วยเช่นกัน ในระยะสั้นอาจไม่สามารถบ่งชี้สาเหตุที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่ก่อโรค แต่หากปล่อยไว้นานร่างกายอ่อนเพลียหรืออายุที่มากขึ้น ประสิทธิภาพน้อยลง ฮอร์โมนจึงเป็นต้นตอสำคัญในการดูแลและแก้ไขปรับสมดุลสุขภาพเป็นอันดับแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคได้ การ ตรวจฮอร์โมน จึงสำคัญ

ปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนไม่สมดุลมีอะไรบ้าง?

มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนทำให้ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล โดยแทบทุกปัจจัยนั้นอยู่รอบตัวเราทั้งหมดและยังรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • ความเครียด จนสารฮอร์โมนความเครียดหลั่งมากเกินไป
 • การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • โรคประจำตัว เช่น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะถุงน้ำในรังไข่
 • พฤติกรรมอดอาหารหรือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ จนแร่ธาตุกับวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนไม่เพียงพอ
 • การรับยา วิตามิน ฮอร์โมน หรือสมุนไพรบางชนิดมากเกินไป
 • การใช้ยาคุมกำเนิด
 • การใช้ฮอร์โมนทดแทน
 • การรับสารพิษเข้าร่างกาย

วิธีป้องกันภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล ทำได้อย่างไรบ้าง?

การป้องกันภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลทำได้ไม่ยาก เพียงปรับวิถีชีวิตประจำวันให้ดีต่อสุขภาพ เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลทั้งในผู้ชายและผู้หญิงได้แล้ว โดยตัวอย่างพฤติกรรมที่ช่วยป้องกันภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลได้ มีดังต่อไปนี้

 • ควบคุมความเครียด
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอทุกคืน
 • รับประทานอาหารให้ร่างกายได้รับสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุอย่างครบถ้วน
 • หมั่นไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ
 • หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีมลพิษหรือมลภาวะต่อร่างกาย

Share:

Facebook
Twitter

บทความเพิ่มเติม

การตรวจฮอร์โมนเพื่อรักษาสุขภาพของคุณ

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์