นพ.ปัญญาจารย์ เลาหะพรสวรรค์

แพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

(Dr.Panyajarn Laohapornsvan)

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์