ข้อเข่าเสื่อม.. รักษาได้ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

    โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน โดยมีผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด แต่ก็พบได้ว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้ทุกวัย และมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง     โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกเข่า ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอยู่ใกล้ชิดกัน และกระทบเสียดสีกัน ส่งผลให้เกิดอาการ ปวดเข่า เจ็บเข่า หรือ เข่ามีเสียงก๊อบแก๊บ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกๆด้าน การเสื่อมสภาพของกระดูกในข้อเข่า เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การดูแลรักษาเบื้องต้น สามารถช่วยลดความเสี่ยง และ ช่วยให้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีประวัติความเสี่ยง หรืออายุมากกว่า 60 ปี     ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วโรค ข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) อาการของโรคนี้ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดในข้อเข่า ทำให้เคลื่อนไหวได้ลำบาก มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมประจำวัน รวมถึง มีผลต่ออาชีพ และ คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการเคลื่อนไหวมาก เช่น นักกีฬา แรงงาน และผู้ที่ต้องทำงาน ในอาชีพที่ต้องใช้เข่าเป็นส่วนสำคัญ เช่น นักเตะ ผู้ที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน […]

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์