กระดูกสันหลัง คดเกิดขึ้นจากอะไร?

กระดูกสันหลังคดเกิดขึ้นจากอะไร ? โรคกระดูกสันหลังคด เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการบิดเอียงจากปกติเกินกว่า 10 องศา เกิดได้ในกระดูกสันหลังทุกระดับ และหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด เกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังที่ผิดปปกติ ส่งผลให้รูปร่างของกระดูกผิดปกติ หรือมีการเชื่อมติดกันของข้อกระดูกหลายๆข้อ ทำให้แนวโดยรวมของกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังคดในวัยรุ่น ปัญหาความคดของกระดูกสันหลังที่เกิดอาการในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์บางอย่าง กระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม เป็นความคดเอียงของกระดูกสัน หลังจากการยุบทรุดตัวของข้อกระดูก หรือหมอนรองกระดูกสันหลัง การเกิดขึ้นของภาวะกระดูกสันหลังคด อาจส่งผลให้มีปัญหาในชีวตประจำวันอาจตื่นนอนได้ยากขึ้น นั่งได้น้อยลง แต่ไม่ใช่อาการที่รักษาไม่ได้ เมื่อเรื่มเห็นข้อตั้งสังเกตว่าเราอาจจะเป็นกระดูกสันหลังคด ให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำหรือการรักษาให้เร็วที่สุด

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์