“เขาบอกว่าโรคไตไม่มีทางรักษาหาย”

  เช็กตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

ระยะโรคไตเรื้อรังแบ่งออกเป็น 5 ระยะ

ไตวายระยะสุดท้าย

เมื่อไตเริ่มทำงานลดลงมากจะมีอาการทางระบบต่างๆตามมา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รับประทานอาการไม่ได้จนมีสภาวะขาดสารอาหาร ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง เยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ สะอึก บวม หอบเหนื่อยจากการคั่งของกรดในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยจะซึมและชักได้
Elluminate solution health
​ขั้นตอนการรักษาด้วย ESH by KLOSS CLINIC

01. ประเมินสุขภาพ: ก่อนที่จะเริ่มใช้ Elluminate® Solution Health

ท่านจะถูกทำการประเมินสุขภาพโดยทีมแพทย์ เพื่อรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและปัญหาทางการแพทย์ของท่าน

02. วิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลจากการประเมินนี้จะถูกนำเข้าสู่ระบบ Elluminate®

Solution Health เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานะของโรคและระบบในร่างกาย

03. กำหนดแผนการรักษา: จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ทีมแพทย์จะสร้างแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับท่าน แผนการรักษานี้อาจรวมการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ล้ำสมัย เช่น การปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้เซลล์ต้นกำเนิด

04. ดำเนินการรักษา: การรักษาจะเริ่มต้นตามแผนที่ได้รับการกำหนดไว้

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรักษาโรค ทีมแพทย์จะติดตามความก้าวหน้าของการรักษาและปรับแผนรักษาตามความคืบหน้า

05. การดูแลรักษา: หลังจากการรักษาเสร็จสิ้น

ท่านจะได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นและคงที่

06. การประเมินผล: การประเมินผลจะทำเพื่อดูว่าการรักษามีผลหรือไม่

โดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์และการติดตามสถานะของท่าน

07. การปรับแผนรักษา: หากจำเป็น

ทีมแพทย์อาจจะปรับแผนรักษาให้เหมาะสมตามความคืบหน้าและสถานะของท่าน

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์