เป็นข้อเข่าเสื่อม ต้อง! อย่าเดินไม่จริงเสมอไป​

ข้อเข่าเสื่อมคืออะไร

    ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมหรือสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ ผิวข้อหายไปหรือใช้งานไม่ได้ และเมื่อไม่มีกระดูกอ่อนผิวข้อห่อหุ้มเอาไว้ ก็ทำให้ในเวลาที่ใช้ข้อเข่า เนื้อกระดูกจึงมากระทบกระทั่งกัน ชนกันจนทำให้เกิดความเจ็บปวด และหากปล่อยไว้จนเรื้อรัง ร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองและเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของร่างกาย กระดูกก็จะโก่งเข้าหรือโก่งออก เคลื่อนไหวลำบาก มีอาการเจ็บ ติดขัด

การเดินออกกำลังกายสามารถช่วยข้อเข่าให้ปวดน้อยลงได้?

    จากงานวิจัยล่าสุด ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ : Arthritis & Rhematology เป็นงานวิจัยที่เน้นไปในการรักษา ประวัติศาสตร์ และผลลัพธ์ของโรคไขข้อ พบว่า ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม เมื่อได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพให้สามารถเดินได้อย่างถูกวิธี

    คนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมมีแนวโน้มที่ความเจ็บปวดระหว่างการเคลื่อนไหวลดลง เนื่องจากการเดินเพื่อออกกำลังกายของกลุ่มคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม จะทำให้ช่องว่างข้อต่อในข้อเข่านั้นเกิดพื้นที่ว่างมากขึ้น ทำให้เนื้อกระดูกไม่สามารถชนกันได้ ความเจ็บปวดหรืออาการอักเสบจากโรคข้อเข่าเสื่อมจึงลดลง

    ร่างกายที่มีการใช้งานในกระทำเดิม ซ้ำๆ เป็นประจำ ร่างกายจะมีการปรับตัวทั้งทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายที่ใช้งานนั้นเกิดการซ่อมแซมทุกครั้งหลังการใช้งาน ด้วยเหตุผลนี้เอง ร่างกายที่เกิดการซ่อมแซมก็จะกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่มีการใช้งาน ส่งผลให้ลดปัญหาอาการปวดและข้อติดได้

Share:

Facebook
Twitter

บทความเพิ่มเติม

เป็นข้อเข่าเสื่อม ต้อง! อย่าเดินไม่จริงเสมอไป​

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์