การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพเพศของคุณ

รีแพร์ คืออะไร ?

การทำรีแพร์ (Repair) หมายถึง การซ่อมแซมหรือผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่หย่อนยานภายในช่องคลอด ให้กับคนที่มีปัญหาช่องคลอดหลวม เป็นการกระชับช่องคลอดโดยตกแต่งให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องคลอดเล็กลง และเกิดการหดรัด ตึงกระชับได้ดีกว่าเดิม นอกจากนั้นการรีแพร์ยังรวมถึงการผ่าตัดตกแต่งเนื้อเยื่อและผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดด้วย

ช่องคลอดหลวมหรือมดลูกหย่อนอาการเกิดจากอะไร

ช่องคลอดหลวมหรือมดลูกหย่อนอาการ เป็นภาวการณ์หย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานส่งผลให้ผู้หญิงมีปัญหาช่องคลอดหลวม ไม่กระชับ พบได้มากในผู้หญิงที่มีอายุช่วง 40 ปีขึ้นไป และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

 1. การมีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน
 2. การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรหลายคน หรือคลอดบุตรที่มีน้ำหนักมากและตัวใหญ่
 3. การคลอดบุตรทางช่องคลอด และการทำคลอดที่ไม่ถูกวิธี
 4. อ้วน มีน้ำหนักตัวมาก ทำให้มีแรงดันในช่องท้องมากผิดปกติ
 5. การยกของหนัก การออกแรงบ่อย ๆ หรือทำกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง
 6. มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น ไอเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง
 7. อายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อของผนังช่องคลอดเกิดความเสื่อม ก็จะทำให้เกิดภาวะหย่อนคล้อย ช่องคลอดหลวม  มดลูกหย่อนอาการ และไม่กระชับ

ผลกระทบจากภาวะมดลูกหย่อนอาการ ช่องคลอดไม่กระชับ

มดลูกหย่อนอาการ หรือช่องคลอดหลวม เป็นอีกหนึ่งปัญหาครอบครัวที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เกิดความกังวลใจ และไม่กล้าเปิดเผยหรือทำการรักษา เมื่อเก็บปัญหาเหล่านี้ไว้ทำให้ส่งผลกระทบตามมาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการใช้ชีวิต และปัญหาสุขภาพ ดังนี้

 1. ขาดความสุขเวลามีเพศสัมพันธ์ และส่งผลกดระทบถึงปัญหาชีวิตคู่
 2. กระทบต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ บั่นทอนความรู้สึก ทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง
 3. เกิดภาวะปัสสาวะเล็ด กลั้นไม่อยู่ควบคุมไม่ได้ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 4. ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง มีความวิตกกังวล ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

Share:

Facebook
Twitter

บทความเพิ่มเติม

การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพเพศของคุณ

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์