การบริการของเรา

Knee joints Management

คลินิกรักษาข้อเข่าและกระดูก

โปรแกรมการรักษาอาการปวดหรืออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น
ข้อ ด้วยการผสมผสานหลากหลายวิธีการรักษา

อ่านเพิ่มเติม

Beauty Wellness

คลินิกสุขภาพความงาม

Kloss Clinic เราช่วยลดกระชับไขมันส่วนเกินและผิวกระชับมากขึ้น
ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ

อ่านเพิ่มเติม

Preventive Medicine Clinic

คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน

ศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการลดความเสี่ยงของ
การกระจายของโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

อ่านเพิ่มเติม

Pain Management

คลินิกรักษาอาการปวด

อาการ "ปวด" ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมประจำวันได้
ดังนั้นการรักษาอาการนี้จึงสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

Anti - Aging

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยที่มีแนวคิดมาจาก 'การป้องกันก่อนเกิดโรค'
โดยจะเน้นส่งเสริมให้คนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

Sex Wellness

คลินิกสุขภาพเพศ

เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศ
จึงให้การดูแลรักษาและคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเพศ

อ่านเพิ่มเติม

BOOKING

 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือก Promotions ที่คุณสนใจ
*** สงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์